default logo

Paragon

Paragon

Paragon Protect & Restore

Her ölçekteki işletmelerin sanal ve fiziksel sistemlerinin merkezi yönetim ile gelişmiş yedeklenmesi ve anlık geri yüklenmesi için geliştirilmiş yedekleme sistemidir.

Ajansız yedekleme, sanal makina replikasyonu, ve geri dönmelerde sorunsuz ve sıkıntısız bir performans gösterir.

Paragon Protect & Restore bu sayede sınıfındaki en iyi yedekleme ve geri dönme çözümüdür.

 


VSphere (VMware) Koruması

Misafirlerin Aracısız Yedeklenmesi:

İşlem sürecinde hedef makinelerin ve hipervizörün üzerindeki yükü minimuma indirirken yedekleme performansını önemli ölçüde yükseltir. Paragon Protect & Restore vSphere tarafından host edilen herhangi bir çevrimiçi ya da çevrimdışı sanal makinenin(Windows, Linux, vs.) bütünüyle yedeklenmesini mümkün kılar.


Misafirlerin Aracısız Replikasyonu:

Replikasyon belirli bir ESX veri deposundaki hedef makinelerin replikalarını kullanarak en iyi RTO’yu sağlar.


Hata Toleranslı Sistemler ve Ticari Olmayan ESX İçin Aracı Bazlı Yedekleme:
VMware hata toleranslı sistemler ve ticari olmayan ESX tarafından host edilen misafirler için VMware kopya mekanizması aracılığıyla aracısız koruma mümkün olmadığı için, Paragon Protect & Restore bu sistemleri yerinde aracılar kullanarak korumayı mümkün kılar.

Replika Başlatma:

Belirtilen replika replikasyon işleminden sadece bir kaç saniyede doğru bir şekilde ayrılır ve başlatılır, bu sayede Paragon Protect & Restore yöneticisinin minimum kesinti süresinde bozulmuş sistemi tekrar rayına oturtabilmesine izin verilir.

Esas/Yeni Konuma Geri Yükleme:

Esas konumuna geri yüklendiğinde, esas makinenin eski hali otomatik bir şekilde silinir. Yeni bir konuma geri yüklendiğinde ise Yönetici makine için yeni bir isim, host ve verideposu seçimi için yönlendirilir. VM yapılandırma dosyası da buna göre değiştirilecektir.

VMware CBT Desteği :

VMware Değişen Blok Takibi kullanımı tam ya da arttırılan yedeklemeler ya da replikaların ESX üzerinde minimum zamanda ve etkide oluşturulmasını garanti eder.

Paragon ITE Desteği :

Paragon’un İmaj Transfer Motoru veri değişikliklerini takip etmenin alternatif bir yoludur. VMware CBT’nin başarısız olduğu durumlarda otomatik olarak kullanılır.

Hyper-V Koruması

Misafirlerin Aracısız Yedeklenmesi :
Paragon Protect & Restore, Windows Hyper-V Server 2012 tarafından host edilen tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı sanal makineyi (Windows, Linux, vs.) yedekler.

Hyper-V Hostunun Aracı Tabanlı Yedeklenmesi :

Paragon Protect & Restore, gömülü bir fiziksel aracı yoluyla Hyper-V hostlarını tamamen ya da ayrı yığınlarına göre koruyabilir.

VM’leri Esas/Yeni Konumuna Geri Yükleme :

Esas konumuna geri yüklendiğinde, esas makinenin eski hali otomatik bir şekilde silinir. Yeni bir konuma geri yüklendiğinde ise Yönetici makine için yeni bir isim, host ve verideposu seçimi için yönlendirilir. VM yapılandırma dosyası da buna göre değiştirilecektir.

Paragon ITE Desteği :

Paragon’un İmaj Transfer Motoru, veri değişikliklerini tam ve artırılan yedeklemelerin hızlı ve Hyper-V host’una en az etkiyi oluşturmasını sağlayarak takip etmek için kullanılır.

Fiziksel Makine Koruması

Aracı Bazlı Fiziksel Yedekleme :
Tüm hedef Windows tabanlı fiziksel makinelere gömülü bir özel aracı altyapıyla etkileşime geçer ve yedekleme görevlerini yerine getirir.

Makineleri Tamamen Veya Tek Tek Yedekleme :

Makinelerin tamamen korunması eksiksiz veri güvenliğini garanti eder. Belirli yığınların güvenliği yedekleme aralıklarının ve depolama gereksinimlerinin en aza indirilmesine olanak tanır.

Anında Koruma İçin One-Stop-Wizard :

One-Stop-Wizard tek bir fiziksel sunucu ya da workstation’ un anında yapılandırılması be korumanın başlatılmamasına yardımcı olur.

Alan Dışı Yedekleme :

PPR sadece uygulandığı alan içindeki öğelerin değil, ağdaki herhangi bir makinenin de korunmasını mümkün kılar.

Uzak Geri Yükleme :

Yönetici yönetim konsollarının birinden veri (sistem dışı) yığınların uzaktan geri yüklenmesini başlatabilir.

Boş Makine (Bare-Metal) Kurtarma :

Sorunlu cihaz özel bir WinPE kurtarma medyasından çalıştırılır. Altyapı bağlantısından sonra, yönetici manuel olarak istenen makine, yığın ve geri yükleme noktasını belirtir.

Paragon Kurtarma Kimliği :

Kullanıcı etkileşimi gerekmeden otomatik ve uzaktan geri yükleme operasyonu gerçekleştirin.

Farklı Donanıma Geri Yükleme :

Yöneticiye farklı donanımlı bir Windows tabanlı makineye işletim sistemini ve uygulamaları tekrardan kurmaya ve sistemi yeniden yapılandırmaya gerek olmadan doğrudan geri yükleme imkanı sağlar.

MS Exchange Koruması

Uygulama Seviyesi Koruma :
Paragon Protect &Restore, MS Exchange 2007/2010/2013 sistemlerini, üretim e-posta sunucusuna hiçbir etkide bulunmadan, tutarlı veritabanı yedekleri oluşturma seçeneği sunarak uygulama seviyesine işleyebilir.

Artımlı Zincirler ve Blok-Seviyesi Veri Çoğaltma Elemesi :

Artımlı yedekleme kullanımı, tam yedeklemeler için blok seviyesi delta yedekleme depo gereksinimlerini en aza indirmeye katkıda bulunurken, farklı zaman-damgları sayesinde ilave esneklik sunar.

Tek Örnekli Blok Yedekleme :

Tam yedekleme alınırken bile, PPR sadece son yedeklemeden beri değişen veritabanı bloklarını analiz edip taşır. Böylece sunucu yük optimizasyonu ve yedekleme depo alanını en aza indirme sağlar.

Bozulmuş Artımlardan (increments) Otomatik Kurtarma :

MS Exchange artımlı yedekleme oluşturmaya izin vermediği zaman, PPR otomatik olarak tam yedekleme başlatır.

Veri tabanı seviyesinde geniş geri yükleme seçenekleri :

Paragon Protect & Restore ayrı veridepoları, depolama grupları ya da tüm grupları esas ya da alternatif bir konuma gerektiğinde bir çevirmeli (dialtone) veritabanı oluşturma opsiyonuyla geri yüklemeye olanak sağlar.

Posta kutusu seviyesinde esnek geri yükleme:

Paragon Protect & Restore ayrıca belirli posta kutularının yıkıcı olmayan geri yüklemesine olanak sağlar. Varsayılan olarak, daha önceden var olan e-posta öğelerinin hiçbiri kaybedilmemişse, içerikleri esas konumlarına geri yüklenir. Eğer gerekirse, Yönetici geri yüklenmiş verinin istenilen herhangi bir posta kutusu ve klasöre geri yükleneceğini belirtebilir.

Exchange replikaları ve küme yapılandırması desteği :

Paragon Protect & Restore Veritabanı Geçerlilik Grubu (DAG), Tek Kopya Kümesi (SCC), Yerel Sürekli Replikasyon (LCR), Küme Sürekli Replikasyonu (CCR), Bekleme Sürekli Replikasyonu (SCR), Tek Örnekli Obje Depolama (SIOS), ve Yüksek Geçerlilik ve Site Esnekliği’ni destekler.

PEGR ile yakın entegrasyon :

PPR eğer PEGR ile birlikte kullanıldığında, yönetici belirli e-postaları görmek ve açmak için yedek e-posta veritabanını MS Outlook’a kolayca bağlayabilir.

Genel İmaj ve Replikasyon Seçenekleri

Desteklenen Depolama Bağları :
PPR ESX veridepoları, yerel diskler, UNC (ağ paylaşımları), NAS, SAN, FTP/SFTP, bulut (Amazon S3) üzerine yedekleme verisini depolamaya olanak sağlar.

Çok-Katmanlı Depolama Altyapısı :

PPR çift koruma problemine karşı sağlam bir çözüme sahiptir. Yönetilen (PPR altyapısı tarafından tam olarak kontrol edilen) depo alanlarına ya da yönetilenden yönetilmeyene (PPR altyapısının kontrol edemediği Tape ya da FTP/SFTP gibi) yedekleme verisinin arşivlendiği durumlarda çift yedekleme ya da replikasyon, üretim çevresine en az etkiyi göstererek hedef sistemlerin çift korumasına olanak sağlar.

Gelişmiş Yedekleme Formatı :

Paragon pVHD’yi (Paragon Sanal Hard Disk) formatını sunar – sanal ve fiziksel makinelerin yedeklerini depolamak için optimize edilmiş özel bir VHD. Artımlı zincirleri, veri çoğaltma elemesi ve senkronizasyonuyla başa çıkmada çok verimlidir. pVHD standart sanal disk formatlarının düşük sıkıştırma oranı, bütünlük kontrolü ve şifreleme yeteneklerindeki limitasyonlardan uzaktır. Sonuç olarak esas yedekleme objelerinden dört kata kadar daha küçük yedekler oluşturmata imkan kılar.

Yedekleme Verisi Çoğaltma Elemesi :

Yedekleme depo alanını büyük ölçüde azaltır. Varolan yerel ve ağ yedekleme depo alanlarını yerel bir çoğaltma eleme depo alanına bağlayarak, Yönetici depo alanlarının yinelenen veri içermediğinden emin olabilir, böylece depolama gereksinimleri büyük ölçüde azaltılabilir. Ayrıca, çoğaltma elemesi sadece özgün veri blokları depo alanlarına transfer edildiği için ağ trafiğini daha da azaltmayı mümkün kılar, böylece yedekleme sürelerinde, şirketin BT altyapısındaki RTO ve RPO’larında pozitif bir etki oluşturur.

Esnek Zamanlama Mekanizması :

Koruma kuralları birkaç dakikadan (nCDP – Sürekliye yakın Veri Koruması) saatlik, günlük, haftalık ya da aylık olarak zamanlandırılabilir.

Gelişmiş Veri Tutma Mekanizması :

Depolama alanlarının yedekleme ömrü ve kullanılan alanın etkili bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar.

Yedekleme Verisi Hariç Tutma/Dahil Etme Filtreleri :

Depolama gereksinimlerini en aza indirirken yedekleme sürecinin hızlandırılmasına olanak sağlar.

Dosya Seviyesi Kurtarma :

PPR ayrı dosyaların ya da klasörlerin tek tek kurtarılması için sanal ya da fiziksel yedek imajların ve VM replikalarının içeriklerinin taranmasına izin verir. Gerektiğinde, esas klasör yapısının bozulmamış olması durumunda, gerekli veri yerel olarak (PPR konsolunun yüklenmiş olduğu bir makinede) ya da ağ paylaşımına geri yüklenebilir.

Anında Geri Yükleme :

Anında geri yükleme (yedekleme imajı üzerinden başlatma) Ağ Dosya Sistemi (NFS) ya da Paragon’un Evrensel Imaj Yükleyicisi (UIM) ile mevcuttur.

Depolama Tarayıcısı :

Daha kolay bir yönetim için tüm depolama alanları taramaya açıktır. Oluşturulmuş tüm yedeklemelerin ve replikaların listesine sahip olarak, Yönetici kritik olduğunu düşündüklerini kolayca bulabilir ve bütünlük kontrolü başlatabilir, ya da ihtiyacı olmadığını düşündüklerini silebilir ve ya geri yükleme başlatabilir.

Microsoft VSS Desteği :

Microsoft’un Yığın Gölge Kopya Servisi (VSS) kullanımı Windows makinelerinin kopyasını alırken %100 veri istikrarına olanak sağlar.

Paragon UFSD Desteği :

Paragon’un Evrensel Dosya Sistem Sürücüsü (UFSD) önemli dosya sistemlerine hızlı ve güvenilir erişim sağlar.

Göç Seçenekleri

ESX Veri Depoları Arası Göç :
ESX tarafından host edilen bir sanal makineyi başka bir verideposuna göç ettirmeye olanak sağlar.

Fizikselden Fiziksele (P2P) Göç :

Paragon Adaptive Restore™ ile donanıma bağlılık gerekmez; teknolojimiz gerekli sürücüleri otomatik olarak yerleştirerek ve bu tip bir göç için kritik olan diğer eylemleri gerçekleştirerek 2000’den bugüne tüm Windows işletim sistemlerinin farklı donanımlarda çalıştırılmasını garanti eder.

Sanaldan Fiziksele (V2P) Göç :

Aracı bazlı yedekleme ve Paragon’un Adaptif Geri Yükleme’sinin birleşimi sanal makinelerin kolayca fiziksele dönüştürülmesine olanak sağlar.

Sanaldan Sanala (V2V) Göç :

PPR sanal sunucuları ve workstation’ları VMware ESX’ten Hyper-V ve benzerlerine en az çabayla göç ettirme seçeneğini sunar.

İdare ve Yönetim (Management and Administration)

Dağıtılmış Mimari :
Büyüyen çevrelere ve orta ila büyük ölçekli bölümlendirilmiş (departmentalized) kurumlar için ölçeklenebilirlik sunar.

PPR Yönetim Konsolu :

Tüm sanal ve fiziksel makineleri tek konsoldan yönetmek için merkezi, kullanımı kolay arayüz.

Gerçek Zamanlı İstatistikler, Bildirimler ve Raporlama :

PPR izleme için akıllı araçlar içerir. PPR konsolu o an içinde çalıştırılan tüm aktiviteler için gerçek zamanlı istatistikleri almaya, altyapı olaylarının hata, uyarı ya da bilgilerini filtrelemeye, ilgilendiğiniz bir altyapı öğesi ya da aktivitesi için (yedekleme ya da replika kuralları, vs.) belirli ya da birden fazla olay tipi (hata, uyarı, bilgi, vs.) hakkında e-posta bildirimleri ve raporları hazırlamaya yardımcı olur.

Etkili Sorun Giderme :

Tüm kullanıcı ve servis aktiviteleri kayıt altına alınır (journalized), böylece karşılaşılan hataların kökünü bulmaya imkan sunar. Paragon’un destek takımıyla daha verimli bir iletişim için tüm ya da belirli altyapı kayıtlarını kolayca toplamaya olanak sağlayan Log Saver vardır.

Kolay Güncelleme/Yükleme :

Tüm altyapı öğeleri, altyapı veritabanının eksiksiz istikrarını garanti edecek şekilde PPR konsolundan uzak bağlantı ile yükseltilebilir.

Akıllı Yük Dengeleme :

Yedek altyapı üzerindeki yükü dengeleme amaçlı basit algoritmalar kullanan diğer araçların aksine, bizim çözümümüz Yedekleme Sunucusunun müsaitliğini, kaynak veriye erişimi, diğer eşzamanlı görevlerin oluşturduğu geçerli yedekleme deposu yükü ve diğer faktörleri dikkate alır.

Trafik Azaltma :

Servis kalitesini (QoS) sağlamak için istemciler arası ağ bant genişliğinin yönetimini mümkün kılar.

Paragon ProTran :

Paragon’un ProTran’ı, WAN bağlantıları üzerinden VM veri transferini büyük ölçüde arttıran (%300’e kadar), otomatik bir şekilde her iş için birden fazla TCP/IP bağlantısı kurarak yüksek gizli bağlantılar üzerinden iş çalıştırmak için özellikle optimize edilmiş özgün bir transfer protokolüdür.